Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - King Fruit Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poż. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.06.2018 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 13.06.2018 r.), uzupełniony w dniu 30.10.2018 r. i 06.02.2019 r., Pana Mateusza Tabora, pełnomocnika firmy King Fruit Sp. zo.o., z siedzibą ul. Okrężna 34, 05-600 Grójec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie do urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego), wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu King Fruit położonego w miejscowości Stanisławów, gm. Biała Rawska, pow. rawski, woj. łódzkie, w ilości:


Q max. s. = 0,3656 [m3/s]
 Q śr.r. = 14600,52 [m3/rok]

 • z powierzchni rzeczywista zlewni odwadnianej (tereny utwardzone) wynoszącej   F1= 1,461 ha
 • z powierzchni rzeczywista zlewni odwadnianej (dachy) wynoszącej F2 = 1,8275 ha łącznie
 • z powierzchni zredukowanej zlewni odwadnianej wynoszącej Fz =2,7038 ha

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie mogą przekraczać:

 • węglowodory ropopochodne -15mg/dm3
 • zawiesiny ogólne -100mg/dm3

Zgodnie z art. 10 § T kpa, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pokój nr 116a w godz. 800-1600.


Otrzymują:

 1. Mateusz Tabor, pełnomocnik KING FRUIT Sp. z o.o.
 2. Grzegorz Majewski
 3. Sylwester Dobrosz
 4. aa

Do wiadomości:

 1. Gminna Spółka Wodna w Białej Rawskiej
 2. Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
 3. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim ul. Młynarska 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - King Fruit Sp. z o.o.)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2377
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-15 09:20

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5679972
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-15 09:20

Stopka strony