Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - miejscowości Lipna, Kłopoczyn - gm. Sadkowice oraz w miejscowość Dąbrowa, gm. Mogielnica

Działając na zlecenie Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej I Wydziału Cywilnego w sprawie sygn. akt I Ns 47/17 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 marca 2019 r. od godz. 1300 będą się odbywały czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Lipna, Kłopoczyn - gm. Sadkowice, pow. rawski, woj. łódzkie oraz w miejscowości Dąbrowa - gm. Mogielnica, pow. grójecki, woj. mazowieckie.

Oznaczenie działek ewidencyjnych oraz ich dane adresowe i numery ksiąg wieczystych:

NUMERY DZIAŁEK

NUMERY KSIĄG WIECZYSTYCH

POŁOŻENIE / DANE ADRESOWE

NAZWA i NUMER

OBRĘBU EWIDENCYJNEGO

117 (nieruchomość podlegająca podziałowi)

LD1R/00012319/4

Lipna

miejscowość: Lipna, gm.: Sadkowice, pow.: rawski, woj.: łódzkie

Lipna 101306_2.0010

DZIAŁKI SĄSIEDNIE:

116/2

------

Lipna

148/1

------

Lipna

118, 119

LD1R/00006677/6

DROGA

227

LD1R/00006677/6

DROGA

miejscowość: Kłopoczyn,

Kłopoczyn 101306_2.0008

24

RA1G/00024516/8

Dąbrowa

miejscowość: Dąbrowa, gm.: Mogielnica,
pow.: grójecki,
woj.: mazowieckie

Dąbrowa 140607_5.0005

25

RA1G/00073698/5

Dąbrowa

26,30

RAIG/00043553/8

Dąbrowa

27, 31

RA1G/00055706/3

Dąbrowa

28, 29

RA1G/00045356/1

Dąbrowa

32

RA1G/00049212/8

Dąbrowa

33

------

Dąbrowa

34

RA1 G/00011334/4

Dąbrowa

Zapraszam państwa do wzięcia udziału w czynnościach na gruncie

Pouczenie:

  1. Udział w w/w czynnościach leży w Państwa interesie.
  2. Należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika.
  3. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości a w przypadku pełnomocników-również pełnomocnictwo.
  4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Stron nie wstrzymuje czynności geodety.


Podstawy prawne: § 37 i § 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1034 z późn. zm.).

Otrzymują
Podmioty o których mowa w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - miejscowości Lipna, Kłopoczyn - gm. Sadkowice oraz w miejscowość Dąbrowa, gm. Mogielnica)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13557
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-15 15:36