Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic do podziału - działka nr 74, obręb 0007 Garłów, gmina Rawa Mazowiecka

W związku z podziałem nieruchomości oznaczonej numerem działki 73/9, położonej w obrębie nr 0007 Garłów, 101304_2 Gmina Rawa Mazowiecka, zawiadamiam, iż w dniu 7 marca 2019 r., (czwartek)
o godzinie 1000 w terenie
rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki nr 73/9 z działkami nr 73/5, 74, 75, 76, 77.
W związku z powyższym jako zainteresowanego właściciela - współwłaściciela działki nr 74 położonej w obrębie nr 0007 Garłów, gmina Rawa Mazowiecka, zapraszam Pana/Panią do stawienia się w dniu 7 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 1000 w terenie, na przedmiotowej działce w celu ustalenia granic działki nr 73/9 z działkami przyległymi 73/5, 74, 75, 76, 77.

Czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu sranie mogą potrwać kilka godzin (2-4 godz.)

Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. W przypadkach współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej współwłasności ustawowej — uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 2017poz. 2101) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

drukuj (Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic do podziału - działka nr 74, obręb 0007 Garłów, gmina Rawa Mazowiecka)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13547
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-15 15:36