Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 1/18
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenia
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa 26813(N!91455), zlok. w miejscowości Rawa Mazowiecka
przy ul. Opoczyńskiej 8
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka,
Gmina: Miasto Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6221.1.2018.IM
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik T-Mobile Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12
9 Data dokumentu 12.12.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.01.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.02.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-02-19 11:43

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 2/18
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenia
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa 26819(N!91453), zlok. na dz. nr 44/5, obr. Żurawka, gm. Biała Rawska.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Żurawka, Gmina: Biała Rawska  
7 Znak sprawy SAB.II.6221.2.2018.IM
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12
9 Data dokumentu 21.02.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.02.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.03.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-03-13 15:46

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 3/18
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenia
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa 26813(N!91455), zlok. w miejscowości Rawa Mazowiecka przy ul. Opoczyńskiej 8
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka, Gmina: Miasto Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6221.3.2018.IM
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12
9 Data dokumentu 21.02.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.02.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.03.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-03-13 15:53

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 15/18
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenia
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa RAW4420_A zlok.   na dz. nr 217/9, obręb Stolniki, gm. Cielądz
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Stolniki, Gmina: Cielądz  
7 Znak sprawy SAB.II.6221.4.2018.IM
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7
9 Data dokumentu 09.04.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.04.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.04.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-18 17:04

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 16/18
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenia
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa 25542(91243N!), zlok. na dz. nr 199, obręb Grzymkowice, gm. Biała Rawska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Grzymkowice, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6221.5.2018.IM
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12
9 Data dokumentu 10.05.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.05.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.05.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-05-18 15:17

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 24/18
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenia
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa RAW4402_A,  zlok. na dz. nr 99/1, Nowy Regnów, gm. Regnów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowy Regnów, Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6221.6.2018.IM
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7
9 Data dokumentu 06.06.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.06.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.06.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Wilczak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-06-18 09:12

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 25/18
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenia
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa RAW4430_B,  zlok. na dz. nr 338, Sadkowice, gm. Sadkowice
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sadkowice, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6221.7.2018.IM
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7
9 Data dokumentu 07.06.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.06.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.06.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Wilczak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-06-18 09:31

 


 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 35/18
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenia
3 Temat dokumentu Ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji do chowu drobiu na dz. nr 26/5, obręb Rossocha, gm. Rawa Mazowiecka
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rossocha, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6221.8.2018.IM
8 Dokument wytworzył Gospodarstwo rolne
9 Data dokumentu brak
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.07.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.08.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-08-22 16:07

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 36/18
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenia
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa RAW4404_A, zlok. na dz. nr 988, obręb Księża Wola, gm. Rawa Maz.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Księża Wola, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6221.9.2018.IM
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7
9 Data dokumentu 17.08.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.08.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.08.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-08-23 10:03

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 37/18
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenia
3 Temat dokumentu Ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji do chowu tuczników o obsadzie 133,6 DJP w m. Rogówiec, gm. Rawa Mazowiecka
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rogówiec, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6221.10.2018.IM
8 Dokument wytworzył Osoby fizyczne
9 Data dokumentu 22.08.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.08.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.09.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-09-19 15:59

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 60/18
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenia
3 Temat dokumentu Ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji energetycznej opalanej węglem kamiennym w m. Wałowice, gm. Rawa Mazowiecka
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Wałowice, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6221.11.2018.IM
8 Dokument wytworzył Gospodarstwo Ogrodnicze
9 Data dokumentu 12.10.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.10.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Wilczak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-10-25 12:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1571
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-10-25 12:29:29