Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 6/2018
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Wykonanie zbiornika technologicznego
o poj. 105 m3
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
Decyzja nr 483/2018
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Jednostka ewidencyjna 101302_5 – gmina Biała Rawska,
obręb: 0042 Stanisławów,
działka nr ewidencyjny nr ewid. 50/2
(zakład King Fruit Sp.zoo.
na dz. nr geod. 50/2, 51, 57, 56/2, 60/1, 59, 62/1).
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Gmina: Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.583.2018.GK
8 Dokument wytworzył KING FRUIT SP. Z O.O,
ul. Okrężna 34, 05-600 Grójec
Grażyna Kajtaniak
9 Data dokumentu 17.10.2018 r.
18.12.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
Leszek Przybył
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.12.2018 r.
18.12.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
  • opublikował: Bogusław Misztal
    data publikacji: 2018-12-12 15:32
  • zmodyfikował: Bogusław Misztal
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 07:55

Rejestr zmian

  • zmieniono 2018-12-19 07:55 przez Bogusław Misztal: Aktualizacja danych w wierszach: 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 837
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-19 08:56