Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 4/2018
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Rozbudowa i przebudowa budynku sortowniczo-przechowalniczego z zapleczem socjalnym i infrastrukturą
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
507/2018 zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Jednostka ewidencyjna
101302_4 – miasto Biała Rawska,
obręb: 0004 m. Biała Rawska
ul. Kolejowa 35,
działki ewidencyjne nr 476/1.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miasto: Biała Rawska,
powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.507.2018.GK
8 Dokument wytworzył BIALSKI OWOC SPÓŁKA Z O.O.
Grażyna Kajtaniak
9 Data dokumentu 31.10.2018 r.
18.12.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
Leszek Przybył
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
18.12.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.11.2018 r.
18.12.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
  • opublikował: Bogusław Misztal
    data publikacji: 2018-11-28 16:01
  • zmodyfikował: Bogusław Misztal
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 08:56

Rejestr zmian

  • zmieniono 2018-12-19 08:56 przez Bogusław Misztal: Aktualizacja danych w wierszach: 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 836
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-19 08:56