Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę - decyzja Starosty Rawskiego Nr 574/2015 z dnia 22.02.2016r., w sprawie pozwolenia na budowę dwóch elektrowni wiatrowych

Rawa Mazowiecka, dnia 22.02.2016r.

Znak: SAB.I.6740.598.2015.MW

INFORMACJA
O WYDANYM POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, iż w dniu 22.02.2016r. została wydana, na wniosek Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., decyzja Starosty Rawskiego Nr 574/2015 z dnia 22.02.2016r., w sprawie pozwolenia na budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placami montażowymi, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi), na działkach oznaczonych nr ewid. 501, 502, 503, 504, 505, 602 i 425, w miejscowości Regnów, gmina Regnów.

Jednocześnie informuję, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, iż z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5, pokój nr 203, codziennie w godzinach urzędowania, tj.: pon., śr., czw.: 800 -1600, wt. 800 -1700, pt. 800 -1500.

 

Z up. STAROSTY

mgr inż. Piotr Irla
DYREKTOR
WYDZIAŁU ŚRODOWISKA
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Otrzymują:

 1. Gmina Regnów (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń)
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa w/m
 3. Tablica ogłoszeń Starostwa w/m
 4. a/a

drukuj (Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę - decyzja Starosty Rawskiego Nr 574/2015 z dnia 22.02.2016r., w sprawie pozwolenia na budowę dwóch elektrowni wiatrowych)

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-02-25 14:07
 • Skan informacji (PDF)
  (dodano: 2016-02-25 14:04)

  Metryka

  • opublikował: Bogusław Misztal
   data publikacji: 2016-02-25 14:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11433
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-19 17:11