Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Informacja o zmianie decyzji starosty rawskiego nr 430/2012 z dnia 17.10.2012 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowych

Rawa Mazowiecka, dnia 19.02.2016r.

Znak: SAB.I.6740.585.2015.GK

INFORMACJA
O ZMIANIE DECYZJI STAROSTY RAWSKIEGO NR 430/2012 Z DNIA 17.10.2012r.

O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ELEKTROWNI WIATROWEJ

 

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, iż w dniu 22.02.2016r. została wydana, na wniosek Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., decyzja Starosty Rawskiego Nr 572/2015 z dnia 19.02.2016r., w sprawie zmiany decyzji Nr 430/2012 z dnia 17.10.2012r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi), na działkach oznaczonych nr ewid. 53, 51/1 i 79/1, w miejscowości Regnów, gmina Regnów, w części dotyczącej projektu architektoniczno-budowlanego.

Jednocześnie informuję, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, iż z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5, pokój nr 203, codziennie w godzinach urzędowania, tj.: pon., śr., czw.: 800 -1600, wt. 800 -1700, pt. 800 -1500.

 

Z up. STAROSTY

mgr inż. Piotr Irla
DYREKTOR
WYDZIAŁU ŚRODOWISKA
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Otrzymują:

 1. Gmina Regnów (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń)
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa w/m
 3. Tablica ogłoszeń Starostwa w/m
 4. a/a

drukuj (Informacja o zmianie decyzji starosty rawskiego nr 430/2012 z dnia 17.10.2012 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowych)

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-02-25 13:45
 • Skan informacji (PDF)
  (dodano: 2016-02-25 13:42)

  Metryka

  • opublikował: Bogusław Misztal
   data publikacji: 2016-02-25 13:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11432
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-19 17:11