Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Szczuki

GG.I.6845.2.1.2015.RW.MS

ZAWIADOMIENIE
Starosty Rawskiego – wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.


Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 roku poz. 518 z późn. zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że:

 1. w dniu 31 marca 2015 roku zostało opublikowane w :
  • dzienniku ogólnopolskim Rzeczpospolita,
  • Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, ogłoszenie, w trybie art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na wniosek :
   • PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie,
    w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostepnienia nieruchomości położonej we wsi Szczuki w gminie Biała Rawska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 106 o powierzchni 4,90 ha, która nie posiada uregulowanego stanu prawnego, w celu:
    • przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia,
    • wymianie istniejącego słupa linii średniego napięcia,
 2. do dnia 31 maja 2015 roku tj. w terminie 2 miesięcy od dnia ww. ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej nie zgłosiły się osoby, które by wykazały, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości. W związku z bezskutecznym upływem terminu, Starosta Rawski wszczyna postępowanie administracyjne na żądanie wnioskodawcy w trybie art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W myśl art. 73 Kpa strona, osobiście lub przez pełnomocnika ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania i można z niego korzystać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej – Pl. Wolności 1 ( pok. 4, tel. 46 814-46-31 wew. 19) w godzinach urzędowania i w obecności pracownika organu.

Zgodnie z art. 41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu. Jak stanowi art. 41 §2 Kpa w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Z up. STAROSTY

Wiesław Miksa
Kierownik
Oddziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

 1. Pan Paweł Kowalczyk –Pełnomocnik PGE Dystrybucja SA;
 2. a/a

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Szczuki)

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-06-12 14:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51940
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-31 13:05:24