Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 87/13
2 Rodzaj dokumentu Projekty polityk, strategii, planów lub programów
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Projekt Programu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2013-2016
z perspektywą na lata 2017-2020
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Projekt programu ochrony środowiska obejmujący swym zakresem cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia w/w celów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju województwo łódzkie powiat rawski
7 Znak sprawy SAB.II.604.13.2013.IM
8 Dokument wytworzył EKO – TEAM Sebastian Kulikowski
9 Data dokumentu 26.06.2013r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.06.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 12:04

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 105/13
2 Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi dotycząca projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 oraz Prognozy oddziaływania projektu dokumentu na środowisko
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju województwo łódzkie powiat rawski
7 Znak sprawy PWIS.NSOZNS.9022.1.243.2013.MF
8 Dokument wytworzył Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Łodzi
9 Data dokumentu 15.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
87/13, 106/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.10.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 12:09

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 106/13
2 Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotycząca projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 oraz Prognozy oddziaływania projektu dokumentu na środowisko
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju województwo łódzkie powiat rawski
7 Znak sprawy WOOŚ.410.232.2013.AJ
8 Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Łodzi
9 Data dokumentu 25.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
87/13, 105/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.10.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 12:17

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 123/13
2 Rodzaj dokumentu Polityki, strategie, plany lub programy
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Program ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z podsumowaniem
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Program ochrony środowiska obejmujący swym zakresem cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia w/w celów. Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przyjętego dokumentu Programu Ochrony Środowiska.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju województwo łódzkie powiat rawski
7 Znak sprawy SAB.II.604.13.2013.IM
8 Dokument wytworzył EKO – TEAM Sebastian Kulikowski
9 Data dokumentu październik 2013r.
10 Dokument zatwierdził Rada Powiatu Rawskiego
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.11.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
87/13, 105/13, 106/13, 124/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.12.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 12:29

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 124/13
2 Rodzaj dokumentu Prognozy oddziaływania na środowisko
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywa na lata 2017-2020
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko zawierająca analizę potencjalnych skutków, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku
z realizacją zadań sformułowanych
w przedmiotowym Programie Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju województwo łódzkie powiat rawski
7 Znak sprawy SAB.II.604.13.2013.IM
8 Dokument wytworzył EKO – TEAM Sebastian Kulikowski
9 Data dokumentu październik 2013r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 87/13, 105/13, 106/13, 123/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.12.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 12:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4555
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-09-20 07:46:12