Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Nasz znak: ArB.MS.7351-321/2009              Rawa Mazowiecka 2009.09.03
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Starosta Rawski, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 98  ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227   z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 30.07.2009r. wpłynął wniosek firmy „COLMAX” Sp. z o.o. z/s w Warszawie  przy ul. Niepodległości 130 m 20 o wydanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku logistycznego magazynu chłodniczego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną ma działkach nr ew. 217/11, 217/10 i 217/8 we wsi Nowy Kurzeszyn gmina Rawa Mazowiecka.
Mając na uwadze pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska    RDOŚ-10-WST-SK.6633-219/09/PL z 31.08.2009 roku wnoszące o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w w/w postępowaniu należało dokonać zawiadomienia niniejszym obwieszczeniem.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu  na budowę jest Starosta Rawski, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 100015 „DOLINA RAWKI” sieci Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej oraz ustnej w terminie od 4.09.2009 roku do 26.09.2009 roku w pokoju nr 202 Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5 w godzinach urzędowania – poniedziałek, środa, czwartek  8 ºº÷16 ºº 
,wtorek 8 ºº÷17 ºº , piątek 8 ºº÷15 ºº .Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi przed wydaniem postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia  w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.  
 
Z up. Starosty Rawskiego
        Leszek Przybył
Dyrektor Wydziału Architektury
          i Budownictwa
 
 
 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak Wydział Rozwoju, Promocji i Informacji
    data wytworzenia: 04.09.2009
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2009-09-04 10:16
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2009-09-04 10:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3152
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-09-04 10:39

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5999638
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 15:05

Stopka strony