Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska
-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi  odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-01-22 10:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-28 13:22

 

 
 

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
1E/09
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-01/09
 
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi   Kody: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 10.
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 15.01.2009 r.
data przyjęcia: 16.01.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Prywatny Gabinet Dentystyczny „KuDent” Justyna Wildner, ul. Mickiewicza 25, 96-230 Biała Rawska
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument
-
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-01-22
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-01-22 10:02
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-22 10:07

 

Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska
-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 14:03

 

 

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
3E/09
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-3/09
 
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi   Kody: 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04, 17 06 04.
 
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 23.01.2009 r.
data przyjęcia: 02.02.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
 AM trans Progres Sp.zo.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań.
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
10
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
11
 Uwagi
Brak uwag
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 14:04

 

Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska
-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi  odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-02 10:19

 

 

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
4E/09
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-7/09
 
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi   Kody: 02 01 80, 15 01 02, 16 02 13.
 
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 11.03.2009 r.
data przyjęcia: 23.03.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Ferma Drobiu Aldona Chmielewska, ul. Polna 37, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
10
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
11
 Uwagi
Brak uwag
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-02
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-02 10:21

 

Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska
-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi  odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-02 10:22

 

 

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
5E/09
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-8/09
 
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi   Kody: 07 02 13, 15 01 02, 15 01 04, 16 02 13.
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 20.03.2009 r.
data przyjęcia: 25.03.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Polipolska ul. Przemysłowa 4, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
10
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
11
 Uwagi
Brak uwag
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-02
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-02 10:24

 

Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska
-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:28
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-28 13:25

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie,dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 Numer wpisu
6E/09
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-9/09
 
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi: kod: 18 01 03.
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 27.003.2009 r.
data przyjęcia: 27.03.2009 r. Rawa Mazowiecka
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Regnów” 96-232 Regnów
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka,Pok.302
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
 Uwagi
Brak uwag

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:30
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-07 12:10

 

 
Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska
-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi  odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 12:05

 

 

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
8E/09
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-13/09
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne Kody: 13 01 13, 13 02 08, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13,16 02 15, 04 01 08, 04 01 99, 01 02 22, 08 03 18, 10 01 01,15 01 01, 15 01 02, 15 02 14, 16 80 01, 17 04 05.
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 10.04.2009 r.
data przyjęcia: 20.04.2009 r.
Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Spółdzielnia Inwalidów „RAWIANKA”, ul. Krakowska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
10
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
11
 Uwagi
Brak uwag
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 12:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-06 13:24

 

Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska
-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 12:08
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-06 13:18

 

 

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
9E/09
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-12/09
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami innymi niż niebezpieczne Kody: 19 08 09.
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 25.05.2009 r.
data przyjęcia: 01.07.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Sita Polska Sp.zo.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka , Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
10
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
11
 Uwagi
Brak uwag
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 12:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-06 13:25

 

Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska
-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 13:18
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-28 13:25

 

 
 

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie,dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
10E/09
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-14/09
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne Kody: 16 02 13, 04 02 15, 15 01 02, 15 01 01, 04 01 99, 17 04 05, 17 01 01.
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 19.07.2009 r.
data przyjęcia: 14.07.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
P.U.H. „Stanley” Stanisław Świetlik, ul. Reymonta 11, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
10
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
11
 Uwagi
Brak uwag
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 13:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-06 13:26

 

 
Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska
-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 13:22
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-28 13:33

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie,dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
11E/09
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-15/09
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne Kody: 07 02 13, 12 01 01, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 02 03, 16 02 14, 16 02 16, 16 80 01, 20 01 01, 20 03 01, 20 03 06.
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 08.07.2009 r.
data przyjęcia: 16.07.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Arcelor Mittal Construction Sp.zo.o., Konopnica 120, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
10
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
11
 Uwagi
Brak uwag
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 13:23
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-28 13:33

 

Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska
-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-28 12:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-28 13:24

 

 

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie,dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
12E/09
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-19/09
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne Kody: 13 01 13, 13 02 08, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13, 16 02 15, 16 05 06, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 03, 08 03 18, 15 01 01, 15 01 02, 15 02 03, 15 02 14, 17 04 01, 17 04 05, 02 03 05.
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 12.11.2009 r.
data przyjęcia: 07.12.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
„Lukta” Sp.zo.o. Al. Jerozolimskie 44/1128 00-024 Warszawa
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
10
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
11
 Uwagi
Brak uwag
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-12-28
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-28 12:48

 

 Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska
-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-28 13:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-28 13:26

 

 

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie,dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
13E/09
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-20/09
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami innymi niż niebezpieczne Kody: : 17 01 06, 17 01 81, 17 04 05, 17 09 04, 15 01 02, 15 01 01.
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 01.12.2009 r.
data przyjęcia: 10.12.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Skanska S.A. , Oddział Budownictwa Drogowego w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
10
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
11
 Uwagi
Brak uwag
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-12-28
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-28 13:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-28 13:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5978
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-28 13:33:37