Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                      ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Rawie Mazowieckiej informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009 ÷ 2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013 - 2016 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009 ÷ 2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013- 2016 oraz projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2009 - 2012 z perspektywą lat 2013 - 2016, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2009 - 2012 z perspektywą lat 2013 – 2016.Informuje się o możliwości zapoznania się z projektami w/w dokumentów oraz opiniami właściwych organów, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 303 lub 302. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego:
www.bip.powiatrawski.pl
Uwagi i wnioski do opracowanych projektów POŚ i PGO dla powiatu
rawskiego można składać osobiście, drogą pocztową lub mailową (na adres:
os@powiatrawski.pl) w terminie do dnia 03.12.2009r.
Uwagi i wnioski zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest
Zarząd Powiatu Rawskiego.
.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 10.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-10 09:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 09:20
14 listopada 2008r.


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 17 ust.4, art.34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Rawskiego informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy lat 2012-2015.

14 listopada 2008r.


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.34, art.43 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Rawskiego informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy lat 2012-2015 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

dokumenty do pobrania

drukuj (dokumenty do pobrania)

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-18 10:02

Zarząd Powiatu Rawskiego Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy lat 2012-2015.Projekt

drukuj (Zarząd Powiatu Rawskiego Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy lat 2012-2015.Projekt)

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-18 09:05
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-18 12:37

Zarząd Powiatu Rawskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z Pespektywą lat 2012-2015 .Projekt

drukuj (Zarząd Powiatu Rawskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z Pespektywą lat 2012-2015 .Projekt)

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-18 09:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-18 12:58

Zarząd Powiatu Rawskiego Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego Rawa Mazowiecka 2008 Prognoza

drukuj (Zarząd Powiatu Rawskiego Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego Rawa Mazowiecka 2008 Prognoza)

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-18 09:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-18 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4984
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-04 13:40

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5992246
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 10:19

Stopka strony