Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

                                           Uchwała nr  XXVII/147/2008
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2008 roku
 
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2008 nie wygasają  z upływem roku budżetowego
 
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568;  z 2004 r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r.,
nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz
art.191 ust.1 - 4, ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420; z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 706, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381;
Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587; Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984; Nr 82 poz. 560; z 2008 roku nr 180 poz.1112) Rada Powiatu Rawskiego uchwala , co następuje:
 
      § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku
oraz ostateczny termin   dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
      §  2. Określa się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie
z załącznikiem nr 2.
      
        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
           Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
                        (-) Teresa Pietrzak
 
 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2009-01-06
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2009-01-06 14:41
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-13 09:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6537
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-12 10:55:00