Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017, poz. 1332)  informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.34.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 13.12.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej sieci  niskiego napięcia 0,4kV, dz. nr geod.  45/2, 46/3, 46/5 w m. PACHY oraz dz. nr geod. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5/2, 8/1, 8/2     w m. BYKI  , gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 19.12.2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-19 16:51
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-19 17:03

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.33.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 16.11.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Słowackiego 70
4. Opis projektowanego obiektu
 • Kanał deszczowy wraz z odwodnieniem pasa drogowego ul. Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej odcinek 1-8A  na działkach  nr  ew. 270, 271, 269 obręb nr 3 i dz. nr ew. 3/26 obręb nr 5
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 30.11.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-11-20 16:48
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-30 11:46

 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.poz.1332) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.32.2017.UG
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 16.11.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu
 • Budowa sieci kablowej niskiego napięcia, budowa złączy kablowych na działkach nr 15,10/1, 10/2, 7, 2, 1/1  w obrębie ewidencyjnym nr 19 - Paprotnia, w jednostce ewidencyjnej Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 07.12.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Głuszcz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-11-21 12:54
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-07 11:57

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. .1332 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.31.2016.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 9.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Sieć elektroenergetyczna kablowa nn o napięciu znamionowym poniżej 1 kV  w m. Konopnica, Żydomice gm. Rawa Mazowiecka na działkach nr ew. 481/4, 481/3, 477, 479/1, 479/2, 778/4, 478/1, 478/19 obręb Konopnica i na działkach nr ew. 114/1, 211/2 obręb Żydomice gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 13.11.2017

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-10 17:00
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-13 16:53

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.30.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 2.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Regnów Regnów 95, 96-232 Regnów
4. Opis projektowanego obiektu - oświetlenie uliczne w m. Podskarbice Szlacheckie gm. Regnów na działkach nr ew. 42/2 i 26
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 05.10.2017

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-06 07:33
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-10 16:52

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1 Znak sprawy SAB.I.6743.2.29.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 21.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Marcin Stolarek 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kazimierza Wielkiego 30/7
4. Opis projektowanego obiektu - sieć wodociągowa  wraz z przyłączami do działek obręb Ścieki gm. Rawa Mazowiecka na działkach nr ew. 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/14, 192/15, 195/3, 197
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 26.09.2017

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-09-25 15:28
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-27 08:38

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.28.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 23.08.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Słowackiego 70
4. Opis projektowanego obiektu
 • Kanał deszczowy wraz z odwodnieniem pasa drogowego ul. Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej odcinek 11A22 dz. nr ew. 221/8 obręb nr 3
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono sprzeciwu
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 12.09.2017

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-28 13:21
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-12 15:20

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.27.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 18.08.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu - rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia  na dz. nr ew. 85, 316, 80, 317, 86, 87, 88, 89/3 w m. Annosław gm. Regnów
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 08.09.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-22 14:40
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-18 11:14

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.26.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 8.08.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu - sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia na dz. nr ew. 230/5, 230/7 obręb Niwna gm. Rawa Mazowiecka  
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 17.08.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-17 09:49
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-22 14:46

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.25.2017.PI
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 8.08.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa kablowej sieci energetycznej niskiego napięcia na działkach: 217, 218, 249, 274, 262, obręb 0011 - Lubania, gm. Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw --------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 29.08.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Irla
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-11 13:14
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-01 09:14

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.23 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.24.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 27.07.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa  kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, przebudowa napowietrznej  linii elektroenergetycznej nn., dz. nr geod. 200, 197/3, 198, 131, 140/3, 126, 122/1, 122/2, 123 - obręb 0048 TUNIKI, gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 11.08.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-07 12:27
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-16 09:20

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.23.2017.PI
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 10.07.2017 r.
27.07.2017 r. (data weryfikacji zgłoszenia)
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Rozbiórka istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych oraz budowa nowych wodociągów i przyłączy w ul. Gąsiorowskiego w Rawie Mazowieckiej na działkach nr: 157/1,670/13,670/64,670/56,670/55,1121/3 – obręb 4, m. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 18.08.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Irla
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-07-31 12:52
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 08:49

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.22.2017.PI
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 10.07.2017 r. 27.07.2017 r. (data weryfikacji zgłoszenia)
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Rozbiórka istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych oraz budowa nowych wodociągów i przyłączy w ul. Lenartowicza w Rawie Mazowieckiej na działkach nr: 670/49, 1123, 1156, 1146, 670/82, 670/77, 1135, 712, 711, 708, 707, 682, 684/2, 684/4, 686/2, 692, 687, 689, 702, 701, 700, 703, 705, 710 – obręb 4, m. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 18.08.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Irla
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-07-31 12:30
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 08:47

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.21.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.07.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Zofia Wróblewska, zam. ul. Dębicka 29/3, 01-461 Warszawa
4. Opis projektowanego obiektu Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej (kat.I) jednostka ewidencyjna 101302_5 gmina Biała Rawska, obręb 0052 Wólka Lesiewska, dz. nr geod. 184, 185, 186
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 17.07.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-07-19 14:59

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.20.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 11.07.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Regnów Regnów 95, 96-232 Regnów
4. Opis projektowanego obiektu - przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej
w Regnowie na działkach nr ew. 56, 57, 59/2, 155, 86/2 obręb Nowy Regnów gm. Regnów i na działkach nr ew.72, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/2, 45/1, 46, 47, 79/1, 125, 126/1, 127/1, 128/1, 594, 132, 133/1, 134, 79/2, 595, 136/1, 136/5, 136/6, 77, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 105/4, 105/2, 106, 108, 109/1, 110/1, 111, 112, 113/1, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241/7, 242/7, 243/4, 244/4, 245/7, 246/9, 247/6, 306, 246/10, 248/5, 249/5, 250/5, 251/5, 252/5, 253/6, 255/4, 256/3, 258/3, 259/5, 261/3, 262/3, 263/3, 264/3, 265/3, 267, 268, 269/3, 271/3, 274/3, 593/3, 275/3, 276/3, 277/3, 279/3, 285/3, 286/3, 510, 509, 508, 507, 506, 288/2, 289, 292/3, 294, 295, 599, 298/1, 305/2, 542, 583, 543, 544, 546/1, 248/3, 249/3, 250/3, 251/3, 252/3, 253/4, 260/3, 266/3, 266/4, 270/3, 282/1, 282/5, 284, 283/3, 624, 124/2, 514/3, 2594, 547, 133/5, 287, 288/4, 270/3 280/3, 282/1, 282/5, 284, 283/3, 624, 1242, 514/3, 259/4, 547, 133//5, 287, 288/4, 608, 625, 626, 505 obręb Regnów gm. Regnów
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 03.08.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-07-19 14:33
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 10:35

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.19.2017.PI
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 10.07.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci energetycznej kablowej NN na terenie działki nr 501/8, obręb Wołucza, gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 31.07.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Irla
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-07-12 10:01
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-09 09:15

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.23 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.17.2017.GK
2. >Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 06.07.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV, dz. nr geod. 414, 415, 49, 312, 416-obręb 0026  MARCHATY, gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 21.07.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-07-12 09:33
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-23 19:43

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.23 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.16.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 06.07.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV, dz. nr geod. 725/2  na odcinku A-B i dz. nr 757 na odcinku C-D-obręb 0050  WOLA CHOJNATA, gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 21.07.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-07-12 09:20
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-23 19:41

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.15.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiar   u budowy     23.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres   Gmina Biała Rawska
4. Opis projektowaneg o obiektu Budowa sieci wodociągowej PODSĘDKOWICE, Aleksandrów, Franklin :  
dz. nr geod. 70 – obręb 0035 Podsędkowice;
 
dz. nr geod. 92/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26/2, 26/1, 30, 33, 34, 35, 37, 38/1, 40. 41, 42, 43, 45/5 - obręb 0001 Aleksandrów;  

dz. nr geod. 91, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/2, 78/1, 121, 80/2, 80/1, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 50/4, 52/1, 52/2 – obręb 0013 Franklin.  
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie dotyczy
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 13.06.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-24 11:12
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-20 12:48

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.14.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 23.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Biała Rawska
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej Dańków :
dz. nr geod. 64, 77/1, 76, 172 – obręb 0012 Dańków, jednostka ewidencyjna 101302_5 gmina Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie dotyczy
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 13.06.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-24 11:34
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-20 12:55

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.13.2017.PI
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 25.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Biała Rawska
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej w m. Dańków, Byki na działkach nr:
 • 78, 75, 80, 82/1, 82/2, 83, 86/1, 96/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/2, 108, 89, 90, 81, 95, 95/1 – obręb nr 0012 Dańków, jednostka ewid. 101302_5 Biała Rawska – obszar wiejski;
 • 182, 71/1 – obręb 0008 Byki, jednostka ewid. 101302_5 Biała Rawska – obszar wiejski.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie dotyczy
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 16.06.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Irla
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-26 14:53
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-20 12:43

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.12.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 2.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Regnów
4. Opis projektowanego obiektu - sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia 0,4 kV na dz. nr ew. 19, 17, 154, 86, 150, 65, 68, 72, 75, 78, 79, 83 w m. Sowidół gm. Regnów
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw --------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 16.05.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-05 10:23
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-22 07:39

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.11.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 25.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
4. Opis projektowanego obiektu
 • Kanał deszczowy spinający odcinki kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w m. rawa Mazowiecka na dz. nr ew. 470/8 obręb nr 4
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 23.05.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-05 09:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-23 11:25

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.10.2016.UG
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 23.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na dz. nr 131, 186, 110 w m. Jajkowice, gm. Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu)  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Głuszcz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-28 12:27

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.9.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 20.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Sieć elektroenergetyczna kablowa nn na działkach nr ew. 241, 399, 240, 239, 238, 404/2, 287, 286, 285 obręb Kaleń gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 10.04.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-23 08:09
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-13 10:34

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.8.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 17.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Sieć elektroenergetyczna kablowa nn na działkach nr ew. 297/2, 216, 215, 214, 213/2, 168/3, 168/4 obręb Nowy Kurzeszyn gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 07.04.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-22 13:53
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-13 10:58

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.7.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 15.03.2017 r. (uzupełnione: 23.03.2017 r.)
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu
 • rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia realizowanej w działkach o nr geodezyjnym 109, 105/2, 141, 106, 104, 101
  w miejscowości FRANOPOL , gm. Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 29.03.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-28 12:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:52

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.6.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 08.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Biała Rawska
4. Opis projektowanego obiektu Budowa  sieci wodociągowej : dz. nr geod. 78, 96/2, 23/1, 23/3, 24, 163, 22/1, 119, 120, 125/2, 126, 127, 174, 143, 144, 145, 152, 153, 113, 114, 115, 116, 117 – obręb 0012 Dańków; dz. nr geod. 6, 5, 8, 10 –obręb 0008 Byki; dz. nr geod. 53, 46/3, 46/1, 46/2  – obręb 0032 Pachy; jednostka ewidencyjna 101302 Biała Rawska –obszar wiejski
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 28.03.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 12:28
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:42

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.5.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 08.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Biała Rawska
4. Opis projektowanego obiektu Budowa  sieci wodociągowej : dz. nr geod. 96/1, 8/2, 8/1, 7 – obręb 0012 Dańków; dz. nr geod. 164, 55/2, 51/1, 155, 23/2, 148, 166, 13/2, 13/3, 13/4, 12, 93, 149, 52/1, 52/2, 52/3 –obręb 0040  Rzeczków; dz. nr geod. 100/5, 100/6, 100/2, 100/3, 100/4, 99/1, 99/2, 114, 91/2, 91/3 – obręb 0006 Błażejewice; dz. nr geod. 149, 150/2, 151/3 – obręb 0053 Zakrzew jednostka ewidencyjna 101302 Biała Rawska –obszar wiejski
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu)  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 11:41

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.4.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 08.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska
4. Opis projektowanego obiektu Budowa  sieci wodociągowej : dz. nr geod. 32,33, 34, 35, 36, 37, 40, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 6/2, 55, 30, 27/2, 96/1, 96/2, 61, 62, 63, 64, 78 – obręb 0012 Dańków; dz. nr geod. 50/2, 70, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 83, 77/2, 78, 79, 80, 81, 82, 68, 61, 62, 63, 64, 65  –obręb 0035 Podsędkowice; jednostka ewidencyjna 101302 Biała Rawska –obszar wiejski
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 28.03.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 10:07
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:40

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.3.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 03.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV, dz. nr geod. 83-obręb 0002 Antoninów, Gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 24.03.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 09:14
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:37

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 23.02.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu - sieć kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 190, 362, 192/1, 193/4, 345, 341/3, 126/4, 126/2, 342/3, 347, 134 obręb Głuchówek gm. Rawa Mazowiecka i na dz. nr ew. 7 obręb nr 5 w m. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 16.03.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-02-28 11:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:49

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.1.2017.UG
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 04.01.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu
 • Budowa sieci elektroenergetycznej  kablowej nN typu YAKXs 4x 120 mm o długości w rzucie 11m i długości całkowitej 29 m na działkach nr  4, 26, 35  w obrębie ewidencyjnym nr 30- Władysławów  w jednostce ewidencyjnej Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 25.01.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Głuszcz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-01-11 12:44
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 13:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24372
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-19 17:03:53