Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 2/2018
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjnej W4 o halę montażu z dwukondygnacyjnym budynkiem warsztatowo-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą  obejmującą instalację kanalizacji sanitarnej, instalację kanalizacji deszczowej oraz instalację wodociągową zewnętrzną w m. Podlas gm. Rawa Mazowiecka na działkach nr ew. 1/5, 1/6 obręb Podlas gm. Rawa Mazowiecka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „rozbudowa i przebudowa hal produkcyjnych z wiatą magazynową wraz z infrastru7kturą towarzyszącą w m. Podlas gm. Rawa Mazowiecka na działkach nr ew. 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 2 obręb Podlas gm. Rawa Mazowiecka, na działce nr ew. 726 obręb nr 7 w m. Rawa Mazowiecka
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę,  
Decyzja nr 223/2018 zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenie na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Podlas gm. Rawa Mazowiecka dz. nr ew. 11/5, 1/6
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Podlas, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.223.2018.GS
8 Dokument wytworzył Andrzej Plewko– Wiceprezes Zarządu
METALBUD sp. z o.o.
Grażyna Sworska
9 Data dokumentu 22.05.2018 r.
19.06.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy  
19.06.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.06.2018 r.
19.06.2018 r.  
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
  • opublikował: Bogusław Misztal
    data publikacji: 2018-06-20 09:29
  • zmodyfikował: Bogusław Misztal
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-26 16:16

Rejestr zmian

  • zmieniono 2018-06-26 16:16 przez Bogusław Misztal: Aktualizacja danych w wierszach: 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 858
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-19 08:56