Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Rawską Strefą Przedsiębiorczości objęte zostały grunty stanowiące własność Powiatu Rawskiego mające zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka funkcję produkcyjno-usługową magazynowo-składową, położone w obr. 5 miasta Rawa Mazowiecka  oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr działek: 3/11, 3/12, 6/13, 6/11, 308/7.

Inwestorzy chcący rozpocząć działalność na terenie objętym RSP mogą liczyć na możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości przez lokalne władze samorządowe, dofinansowanie z Urzędu Pracy na szkolenia dla pracowników oraz dofinansowanie dla absolwentów oraz innych pracowników, tzw. prace interwencyjne.

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-31 09:55

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-30 12:57
 • Zasady zbywania nieruchomości objętych Rawską Strefą Przedsiębiorczości.
 • ustalenie maksymalnej liczby miejsc pracy (wskaźnik min. 5 miejsc na 1 hektar)

 • wysokość zainwestowanego kapitału

 • wprowadzenie nowoczesnych technologii

 • prowadzenie działalności nieuciążliwej dla środowiska

 • rozpoczęcie działalności w ciągu 2 lat od daty zakupu nieruchomości

  Działka 6/13 pow.10,0623 ha, działka 6/11 pow. 5,1669 ha

  Nieruchomości położone są pomiędzy drogą krajową nr 8 Warszawa-Katowice,a ul. Reymonta. Przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny prodykcyjno-usługowe, tereny urządzeń elektroenergetycznych. Teren płaski, niewielkie spadki w kierunku wschodnim, średni poziom wód gruntowych.

  Uzbrojenie w ul. Reymonta ( w odległości ok. 150 m) sieć wodociągowa, kanalizacyjna. W bliskiej odległości przebiegają linie energetyczne niskiego i średniego napięcia .

   %<

   

  Dz.3/11 pow. 3,4653 ha, dz. 3/12 pow. 3, 1663 ha, dz. 308/7 o pow.15,6414 ha

  Nieruchomości położone są pomiędzy drogą krajową nr 8 Warszawa-Katowice, a ul. Reymonta. Przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny prodykcyjno-usługowe, tereny urządzeń elektroenergetycznych, tereny użyteczności publicznej.

  Uzbrojenie w ul. Reymonta sieć, wodociągowa, kanalizacyjna. W bliskiej odległości przebiegają linie energetyczne niskiego i średniego napięcia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-31 09:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-31 10:05

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-30 13:00

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-30 13:03

Podstrefa Rawa Mazowiecka- Kompleks "Reymonta"

Działki oznaczone nr 3/22 o pow. 1,6707 ha , 3/25 o pow. 1,6698 ha, położona pomiędzy drogą krajową nr 8 Warszawa - Katowice a ul. Reymonta, stanowiące własność Powiatu Rawskiego, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone  pod tereny produkcyjno usługowe, tereny urządzeń elektroenergetycznych, tereny użyteczności publicznej. Uzbrojenie w ul. Reymonta ( sieć wodociągowa , kanalizacyjna, elektryczna, niskiego i wysokiego napięcia).

Kontakt:

Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
tel. (0-46) 814 46 31 w. 29
e-mail: geodezja@powiatrawski.pl

 

Piotr Irla - Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji
tel. (0-46) 814 57-41 w.102
e-mail: pir@powiatrawski.pl

           Przywileje dla Inwestorów

 

   Inwestorzy działający w ŁSSE mogą korzystać z pomocy publicznej:• na wspieranie nowych inwestycji, otrzymując zwolnienie od podatku dochodowego do wysokości 50% wydatków inwestycyjnych,• na tworzenie nowych miejsc pracy, otrzymując zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości 50% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wskaźnik maksymalnej pomocy z obu tytułów podwyższa się do 65%.Warunkiem otrzymania powyższych przywilejów jest zainwestowanie minimum 100 000 EURO oraz - w przypadku korzystania z pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy - utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres przynajmniej 5 lat.Ponadto inwestor w ŁSSE może liczyć na:• możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości przez lokalne władze samorządowe, • dofinansowanie z Urzędu Pracy na szkolenia pracowników oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla absolwentów, • skrócenie czasu oczekiwania na decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zakupie nieruchomości przez cudzoziemców. Powyższe zasady udzielania pomocy publicznej są zgodne z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.Preferowane rodzaje działalności gospodarczej:• przemysł chemiczny i farmaceutyczny • przemysł spożywczy • przemysł metalowy i precyzyjny • przemysł wytwarzający urządzenia dla ochrony środowiska • przemysł techniki medycznej • przemysł elektroniczny • przemysł opakowań • przemysł materiałów budowlanych • przemysł motoryzacyjnyPodstawowe akty prawne:• Ustawa z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz.600 z 1994 r., Dz. U. Nr 106, poz.496 z 1996 r., Dz. U. Nr 121, poz. 770 z 1997 r., Dz. U. Nr 117, poz. 1228 z 200 r.); • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.04.1997 r. w sprawie ustanowienia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289 z 1997 r., Dz. U. Nr 135, poz. 913 z 1997 r.); • Ustawa z dnia 30.06.2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704 z 2000 r.); • Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.02.2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 28, poz. 306 z 2001 r.); • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dz. U. Nr 139, poz. 900 z 1998 r.); • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29. 03.2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 37, poz. 441 z 2001 r.); • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie powierzenia Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie ŁSSE oraz ustalenia zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 67, poz. 700 z 2001 r).Opracowano na podstawie materiałów wydanych przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną.(Tekst pochodzi ze strony www.powiatrawski.pl) 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-31 10:08
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-15 10:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7887
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-07 09:54:31