Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów-
Pan Tomasz Góraj email:rzecznik@powiatrawski.pl 

godziny przyjęć: we wtorki: 8-11 i piątki :10-12 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Pl.Wolności 1, pokój 113, tel. (46) 814 46-31  wew.22.
- zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony  ich interesów,
 
-występuje do przedsiębiorstwów w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów .
Przedsiębiorca , do którego zwrócił się rzecznik konsumentów obowiazany jest udzielić mu wyjaśnień i informacji będących podmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do jego uwag i opinii.
Kto wbrew  przepisowi narusza obowiązek , udziela rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub obowiązek ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika , podlega karze grzywny orzekanej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia ,
 
- wytacza powództwa na rzecz konsumentów oraz występuje za ich zgodą , do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
-składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesu konsumentów
- współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , organami Inspekcji Handlowej  oraz organizacjami konsumenckimi .
Mogą to być w szczegółności Federacje Konsumentów , Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i inne organizacje .
W sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarzycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
-składa wnioski o wszczęcie postępowania antymonopolowego w trybie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
-składa wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
-wytycza powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje za ich zgodą do toczącego się postepowania w sprawach , które dotyczą ochrony interesów konsumentów. 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów składa sprawozdania ze swojej działalności Radzie Powiatu. 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2009-09-09
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2005-08-18 14:51
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-14 13:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5326
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-06-14 13:52:13