Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr  XXXVII/203/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Łódzkiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002,r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu Rawskiego
uchwala, co nastepuje:
§ 1. Wyraża się wolę przyjęcia od Wojewody Łódzkiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,związanych z kwalifikacją wojskową wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).§ 2. Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu Rawskiego z Wojewodą Łódzkim, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe i szczegółowy zakres przyjętych zadań.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                               U Z A S A D N I E N I E
Celem zapewnienia sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Rawskiego w 2010 roku,Wojewoda Łódzki powierza Zarządowi Powiatu Rawskiego wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
wynikających z realizacji ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospilitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.). Na wykonanie powierzonych zadań Wojewoda Łódzki przeznacza dotację celową w kwocie 10.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
           Krzysztof Kopka

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 14.01.2010
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2010-01-14 14:29
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-21 10:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2014
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-08-31 15:07

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5998219
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 16:19

Stopka strony