Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr   XXXXIII/173/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.
 
 

ZMIANY  PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 500 000 zł, zwiększa się dochody budżetowe    o kwotę 13 640 zł. 500 000 zł, dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność, zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. 3 780 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu najmu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Szkoły.9 860 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu najmu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Szkoły. Dział 600 – transport i łączność.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8 000 zł, środki zwiększą wydatki majątkowe. Zwiększa się wydatki bieżące, zakup usług remontowych , remont dróg z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - gr. Woj. Łódzkiego (Mogielnica) od km 0+190 do km 4+500. Dział 750 – administracja publiczna.Zwiększenie wydatków ogółem 470 000, wydatki bieżące rozdział 75075 o kwotę 80 000 zł, majątkowe rozdział 75020 o kwotę 390 000 zł. Dział 801 – oświata i wychowanie.Zwiększenie wydatków ogółem 42 000 zł, w tym:42 000 zł, zwiększenie wydatków majątkowych w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24 000 zł, są to oszczędności poprzetargowe. Dział 926 - kultura fizyczna i sport.Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 640 000zł, są to oszczędności poprzetargowe.   ZADANIA INWESTYCYJNE Poz. 3 – 8 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup gruntów.Poz. 5 – 390 000 zł, wprowadza się inwestycję pn. „Remont elewacji budynku Starostwa”.Poz. 12 – 35 000 zł, wprowadza się inwestycję pn: „Budowa zespołu boisk przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.Poz. 13 – 7 000 zł, zwiększa się nakłady na zakup sprzętu do siłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej.Poz. 15 – 290 000 zł, zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej”, są to oszczędności poprzetargowe.Poz. 16 –  350 000 zł , zmniejsza się  nakłady na realizację zadania pn.: Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, są to oszczędności poprzetargowe. Poz. 20 – 24 000 zł, zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn. „Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”, są to oszczędności poprzetargowe.  WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Wprowadza się dwa nowe, wieloletnie programy inwestycyjne:Poz. 5 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116E Sanogoszcz – Głuchówek”, okres realizacji 2009-2010.Poz. 6 – „Budowa zespołu boisk – ORLIK 2012 przy Liceum Ogólnokształcacym w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2009-2010.PRZYCHODY I ROZCHODU BUDŻETU Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 848 000 zł, środki pochodzą z nadwyżki budżetowej 2008 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-18 12:37
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-18 16:34

Rejestr zmian

 • zmiana czcionki

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6347
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-12 12:15:24