Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

 
U C H W A Ł A   NR XXVIII/151/2009
Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 lutego 2009r.
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w
„Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego
- Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”
 
 
 
         Na podstawie art. 12. pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r. nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111)Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLII/270/2006 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013.
Tekst Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
              (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 


 

Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/151/2009
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 20 lutego 2009 r.
 
             
Z założenia wszystkie dokumenty strategiczne, w tym również Plan Rozwoju Lokalnego – Strategia Rozwoju Powiatu Rawskiego na lata 2007-2013, są dokumentami elastycznymi. Zasada elastyczności nakłada obowiązek systematycznej aktualizacji zapisów strategii wynikających z ewolucji uwarunkowań społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarze powiatu, kraju i Unii Europejskiej.
W związku z zakończeniem roku budżetowego 2008 oraz rozpoczęciem kolejnego roku i z tym związanymi możliwościami pozyskania zewnętrznych środków finansowych zachodzi potrzeba aktualizacji rozdziału dotyczącego wieloletnich planów inwestycyjnych.W rozdziale tym zaktualizowano faktyczne wykonanie w roku 2008 oraz wskazano zamierzenia na lata następne.
Ponadto w dokumencie wprowadzono inne kosmetyczne zmiany wynikające z realizacji procesu monitorowania rzeczywistych zmian w trakcie roku 2008.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2009-02-26
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2009-02-26 13:07
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-26 14:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4788
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-03-11 10:40