Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Uchwała nr XXVIII/ 150 /2009

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 lutego 2009 rokuw sprawie zmian budżetu roku 2009

załączniki do uchwały XXVIII/150//2009 Rady Powiatu Rawskiego z dn.20.02.2009r.

Metryka

  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2009-02-26 13:20
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-26 15:02
U C H W A Ł A NR XXVIII/151/2009
Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 lutego 2009r.


w sprawie wprowadzenia zmian w
„Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego
- Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”

UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009
RADY POWIATU RAWSKIEGO
W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia 20 lutego 2009 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.
Uchwała nr XXVIII/ 153 /2009
Rady Powiatu Rawskiego
Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 lutego 2009 r.

w sprawie: określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 r.

Uchwała nr XXVIII/154/2009
Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 lutego 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/141/2008 Rady Powiatu Rawskiegoz dnia 20 listopada 2008 roku sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009.
Uchwała nr XXVIII /155/ 2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 lutego 2009 roku

w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Staroście Rawskiemu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9301
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-03-11 10:40:43